Specjalizacje

Nieruchomości Prawo spółek handlowych Prawo pracy Ochrona danych osobowych Fuzje i przejęcia Prawo umów Finansowanie działalności gospodarczej

Fuzje i przejęcia

Nasze doświadczenie oraz wiedza nabyta przy realizowaniu projektów z zakresu przejęć predysponuje nas do prowadzenie takich projektów w sposób kompleksowy, przy wykorzystaniu aktualnej praktyki rynkowej. Sugerujemy, aby każdy projekt dotyczący przejęcia rozpoczynał się od przeprowadzenia badania przejmowanego podmiotu (legal, tax and financial due dilligence). Na podstawie wniosków sformułowanych w raporcie z ww. badania, opracowujemy plan działania zawierający poszczególne kroki zmierzające do przejęcia spółki (term sheet) oraz sugerujemy najbardziej efektywną i dostostosowana do Państwa potrzeb formę przejęcia.

Oferujemy naszą pomoc na każdym etapie ww. procesu przejęcia włączając w to negocjowanie stosownych umów i ich implementację, a także uzyskiwanie wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych i administracyjnych. Projekt uznajemy za zakończony nie tyle w momencie przejęcia przez nabywcę kontroli nad nabywanym podmiotem gospodarczym, ale w chwili dokonania wewnętrznej restrukturyzacji takiego nabytego podmiotu, odpowiednio do potrzeb, struktury, planów i zamierzeń nabywcy.

      Copyright © 2013 - 2024 projekt i wykonanie ILF O nas
Specjalizacje
Zespół
Kontakt