Specjalizacje

Nieruchomości Prawo spółek handlowych Prawo pracy Ochrona danych osobowych Fuzje i przejęcia Prawo umów Finansowanie działalności gospodarczej

Nieruchomości

Kancelaria Strumiński Brucko-Stępkowski spółka jawna świadczy usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych związanych z obrotem i korzystaniem z wszelkiego rodzaju nieruchomości, a także z ustanawianiem i znoszeniem zabezpieczeń na nieruchomościach.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej dotyczącej rozporządzania prawami do nieruchomości, w tym- wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych.

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości. Wyniki takiego badania przedstawiamy w formie zwięzłego raportu wskazującego m.in. na ryzyka związane z nabyciem tytułu prawnego do nieruchomości, na ograniczenia w dysonowaniu, użytkowaniu lub zagospodarowaniu nieruchomości oraz na inne kwestie prawne istotne dla przyszłego nabywcy lub użytkownika nieruchomości. . Świadczymy także usługi prawne przy sporządzaniu i negocjowaniu umów najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów dotyczących korzystania z nieruchomości, w tym - długookresowych umów dotyczących nieruchomości zabudowanych budynkami przemysłowymi lub handlowo-usługowymi ( centra handlowe). Oferujemy również szeroko pojętą pomoc i obsługę prawną dla deweloperów mieszkaniowych oraz hotelowych. W razie potrzeby reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych dotyczących nieruchomości.

Przy świadczeniu naszych usług uwzględniamy aktualną praktykę zarówno uczestników obrotu nieruchomościami jaki sądów wieczysto – księgowych. Współpracujemy również z doświadczoną kancelarią notarialną tak, aby zapewnić Państwu pomoc również tam, gdzie przepisy prawa wymagają zachowania formy szczególnej – formy aktu notarialnego.

      Copyright © 2013 - 2024 projekt i wykonanie ILF O nas
Specjalizacje
Zespół
Kontakt