Specjalizacje

Nieruchomości Prawo spółek handlowych Prawo pracy Ochrona danych osobowych Fuzje i przejęcia Prawo umów Finansowanie działalności gospodarczej

Prawo spółek handlowych

Nasze doświadczenie w zakresie prawa spółek handlowych nabyliśmy przy realizacji poważnych projektów restrukturyzacyjnych grup kapitałowych realizowanych w ramach restrukturyzacji podatkowych i biznesowych. W ramach takich projektów prowadziliśmy (1) procesy połączeniowe spółek, w tym połączenia międzynarodowe, (2) procesy przekształcenia spółek, w tym przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe, (3) podziały spółek, w tym podziały spółek przez wydzielenie oraz (4) procesy likwidacyjne spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. We wszystkich ww. obszarach działaniach możemy zaoferować Państwu profesjonalną obsługę prawną.

Nasza pomoc prawna może również dotyczyć prawnego wsparcia Zarządów, Rad Nadzorczych i innych organów spółek kapitałowych w ich codziennej pracy, a także - organizacji i przeprowadzania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy; także w sytuacji, kiedy w spółce istnieje wielu wspólników lub akcjonariuszy o sprzecznych interesach.

Usługi Kancelarii Strumiński Brucko-Stępkowski spółka jawna mogą dotyczyć również wszelkich spraw związanych ze zmianami umów i statutów spółek, z dopłatami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wypłatą dywidend i zaliczek na poczet dywidendy, podwyższaniem i obniżaniem kapitałów zakładowych spółek kapitałowych , przymusowym wykupem akcji, a także umarzaniem udziałów bądź akcji w takich spółkach. Zapewniamy również pełną obsługę w zakresie postępowań w sądach rejestrowych, w tym w szczególności – postępowań mających na celu dokonywanie wpisów w krajowym rejestrze sądowym.

      Copyright © 2013 - 2024 projekt i wykonanie ILF O nas
Specjalizacje
Zespół
Kontakt